Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Ubezpieczenia i świadczenia zdrowotne w Holandii

Zorgtoeslag – świadczenie zdrowotne w Holandii

Oprócz zwrotu podatku od wynagrodzeń, można również uzyskać zwrot kosztów ubezpieczenia świadczeń zdrowotnych, tzw. Zorgtoeslag.

Dodatek ten może otrzymać każdy, kto:

  • Kto ma 18 lat i więcej,
  • Posiada się wykupione holenderskie ubezpieczenie lub płacone są składki na College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Jeżeli posiada się zagraniczne ubezpieczenie (np. polskie) równorzędne z holenderskim ubezpieczeniem, można również ubiegać się o ten dodatek pod warunkiem, że:

  • Przebywa się regularnie w Holandii,
  • Dochody podatnika nie przekroczą obowiązującego progu.

W przypadku, gdy składasz wniosek sam, przysługuje ci maksymalnie 692 Euro. Jeśli dochody osiągnięte w roku, za który składany jest wniosek, wynoszą więcej niż 32.502 EUR wówczas dodatek nie przysługuje.

W przypadku wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym można odzyskać 1461 Euro na rok. . Maksymalnie osiągnięty roczny dochód w tej sytuacji nie może przekroczyć 47.880 EUR rocznie.

Zorgtoeslag można otrzymać na dwa sposoby:

  • Z „dołu” – kiedy będziesz rozliczać podatek np. za 2008 rok – w roku 2009. Jest to metoda bezpieczna w przypadku, jeżeli pracowałeś w Holandii sezonowo a nie przez cały rok np. 2007 r.
  • Z „góry” – po wypełnieniu stosownych formularzy lub po przesłaniu ich drogą elektroniczną zaraz na początku roku (często pracodawca składa taki wniosek w imieniu pracownika). Belastingdienst co miesiąc zaliczkowo wypłaca kwotę 58 Euro ( stawka w 2009 r.) na podane wcześniej konto bankowe. Jeśli natomiast okaże się, że praca trwała krócej niż 12 miesięcy, wówczas zaliczkę za każdy miesiąc kiedy podatnik nie pracował należy holenderskiemu fiskusowi. Urząd poinformuje Cię o tym listownie.

Więcej informacji znajdziesz w urzędzie podatkowym (belastingdienst)

Share

Comments are closed.