Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Zasiłek rodzinny w Holandii

Kinderbijslag  – jest to forma pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Przysługuje na każde dziecko w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.

Zasiłek przysługuje na dziecko biologiczne, jak również na dziecko adoptowane, przysposobione, pochodzące z rodziny zastępczej oraz takie, którym się opiekujemy i traktujemy je jak własne.

Zasiłki rodzinne w Holandii są finansowane z podatków płaconych przez podatników a wypłaca je Sociale Verzekeringsbank (SVB) w Holandii. O taki zasiłek mogą wnioskować wedle ustawy ”Algemene Kinderbijslagwet” pracownicy tymczasowi wykonujący pracę w Holandii i podlegający podatkowi od wynagrodzeń w tymże kraju, jak również mieszkańcy Holandii.

 

WNIOSEK O KINDERBIJSLAG

Wniosek o zasiłek rodzinny składa osoba, która  mieszka na terenie Holandii lub pracuje dla holenderskiego pracodawcy.

Gdy dziecko zostało urodzone na terenie Holandii należy udać się do urzędu gminy w celu zgłoszenia tego faktu oraz zameldowania dziecka.

W przypadku, gdy jest to pierwsze dziecko urząd gminy przesyła specjalny formularz do wypełnienia.

W przypadku urodzenia drugiego lub kolejnego dziecka urząd gminy sam informuje SBV, a ten przesyła decyzję o wysokości zasiłku do osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

W innych przypadkach np. gdy ktoś nie mieszka w Holandii lub gdy ktoś przyjechał mieszkać lub pracować w Holandii lub gdy adoptował dziecko SVB nie może automatycznie uzyskać informacji  i w takim przypadku  można samemu skontaktować się telefonicznie i poprosić o wniosek. Można również wypełnić wniosek przez internet.

 

Aby otrzymać Kinderbijslag na dzieci mieszkające w Polsce, należy złożyć wniosek z załączonymi dokumentami:

  • Paszport,
  • Sofi numer,
  • Potwierdzenie zameldowania w Polsce,
  • Dowód wypłaty ostatniej tygodniówki (odcinek wypłaty),
  • Akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci
  • Zaświadczenie z zakładu pracy lub ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu zasiłku w Polsce.

Trzeba też udowodnić, że środki przeznaczone rodzicom faktycznie trafiają do opiekuna dzieci. W tym celu należy we wniosku podać konto żony (lub innego opiekuna dzieci).

To zdecydowanie przyspieszy całą procedurę. W przypadku jakichkolwiek zmian np. zaprzestanie nauki przez dzieci w wieku 16-17,  należy niezwłocznie poinformować SVB.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie SVB: www.svb.nl
Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od tego ile lat ma dziecko. Zasiłek rodzinny ulega podwyższeniu gdy dziecko skończy 6 lat oraz 12 lat.

 

Wysokość zasiłku na dzieci urodzonych w dniu 1 stycznia 1995 lub później:

WIEK DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU
0-5 lat 194,99 € na każde dziecko na kwartał
6-11 lat 236,77 € na każde dziecko na kwartał
12-17 lat 278,55 € na każde dziecko na kwartał

 

Wysokość zasiłku dla dzieci urodzonych przed 1995 roku:

LICZBA DZIECI WYSOKOŚĆ ZASIŁKU
1 278,55 €
2 313,25 €
3 324,81 €
4 350,23 €
5 365,47 €
6 375,64  €
7 382,90  €
8 396,22  €
9 406,57  €
10 414,85  €

 

Gdy mamy na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne można otrzymać wyższą kwotę zasiłku rodzinnego (jest to podwojona wysokość zasiłku rodzinnego) pod warunkiem, że wydajemy więcej niż 1.081€ na kwartał na utrzymanie tego dziecka oraz dziecko to zarabia mniej niż 1.081€ na miesiąc.

Wypłatą zasiłku rodzinnego zajmuje się  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – holenderski SVB (Sociaale Verzekeringsbank).

Zasiłek rodzinny wypłacany jest raz na kwartał i odbywa się to automatycznie.

Wypłata zasiłku rodzinnego następuje piątego dnia po upływie każdego kwartału i przedstawia się następująco:

  • Wypłata zasiłku rodzinnego za I kwartał następuje  5 kwietnia
  • Wypłata zasiłku rodzinnego za II kwartał następuje 5 lipca
  • Wypłata zasiłku rodzinnego za III kwartał następuje 5 października
  • Wypłata zasiłku rodzinnego za IV kwartał następuje 5 stycznia.

Zasiłek Kinderbijslag wypłacany jest niezależnie od Kindergebonden budget dalej na takich samych zasadach jak dotychczas, ponieważ jest dodatkiem od państwa, który nie jest zależny od dochodu.

 

Więcej informacji na stronie Socialeverzekeningbank: www.svb.nl

 

Share

Comments are closed.