Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Formularz obliczenia wysokości dodatku / zasiłku (po polsku).

Przykładowe obliczenie wysokości dodatku / zasiłku do opieki nad dzieckiem.

Proefberekening toeslagen

Dane ogólne / Algemeen

Uwaga! Kwoty pieniężne wypełniać tylko w całych euro bez centów.

Let op! Vul bedragen in hele euro’s in, behalve als anders is vermeld.

Dane wnioskodawcy / Uw gegevens

Let op! Hebt u een huisgenoot met wie u niet getrouwd bent of die niet uw geregistreerde partner is? Bepaal dan met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? of u een toeslagpartner hebt.


„Toetsingsinkomen” obejmują wszystkie dochody wnioskodawcy (np.: freelance, świadczenia socjalne) / Toetsingsinkomen Uw toetsingsinkomen is alles wat u aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Dane partnera / Gegevens van uw toeslagpartner


Dane dzieci / Gegevens van uw kinderen
Dane pierwszego dziecka / Gegevens kind 1

Dane drugiego dziecka / Gegevens kind 2

Wynik obliczenia dodatku / Resultaat

Dodatek wynosi € 362 na miesiąc / Uw kinderopvangtoeslag is € 362 per maand.

Dodatek do opieki nad dzieckiem na dziecko. / Uw kinderopvangtoeslag is per kind:

Dziecko1 / Kind 1: 269,43
Dziecko2 / Kind 2: 93,18
Totaal: 274,97

Wynik obliczenia dodatku jest zaokrąglony. / Het totaalbedrag is afgerond op hele euro’s.

Wnieść wniosek o dodatek do opieki nad dzieckiem lub zmienić dane / Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag 2011. U kunt dit programma downloaden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Przykładowe obliczenie wysokości dodatku na miesiąc. / Deze proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand.

Po przykładowym obliczeniu urząd podatkowy obliczy ostateczną sumę podatku. / Na uw aanvraag berekenen wij het bedrag dat u als voorschot krijgt.

Share

Comments are closed.