Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

PRACA: Projectleider Divisie Energy

Taken/Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijkvoor despecifiekeplanning, financiëlebewaking enhetcoördinerenvanmeerdereprojecten;
 • Hetleidenenmotiverenvanhetprojectteamwatuit ongeveervijf personenbestaat;
 • Hetafsluitenvancontractenmetleveranciers enklanten;
 • Coördinatievandeopstartvanhetproject, zorgdragenvooroverdrachtnaarproductie enbijsturingwaarnodigbijwijzigingeninprojecten;
 • Aansturenvanonderaannemers enopvolgingMontageleiders;
 • Meerwerk en/ofvertragingen/claims afstemmenmetklanten;
 • Opvolgenleveranciersperformance;
 • Facturatieaandeklant verzorgen;
 • Verzorgenvanin-enexternerapportages.

Functie-eisen

 • HBO niveau (bijvoorkeur Werktuigbouwkunde);
 • Gerichteervaringvanminimaal5jaarineensoortgelijkefunctie;
 • RuimekennisvandeDuitseenEngelsetaalinwoordengeschrift;
 • Affiniteitmet offshoreindustrieenstaalbouw.

Gewenste competenties

 • Accuraat;
 • Commercieel;
 • Handson;
 • Resultaatgericht;
 • Teamplayer.

Więcej: vacature.monsterboard.nl

Share

Comments are closed.