Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Formularz obliczenia wysokości dodatku / zasiłku wychowawczego (po polsku)

Przykładowe obliczenie wysokości dodatku / zasiłku wychowawczego.

Proefberekening toeslagen

Dane ogólne / Algemeen

Uwaga! Kwoty pieniężne wypełniać tylko w całych euro bez centów.

Let op! Vul bedragen in hele euro’s in, behalve als anders is vermeld.

Dane wnioskodawcy / Uw gegevens

Let op! Hebt u een huisgenoot met wie u niet getrouwd bent of die niet uw geregistreerde partner is? Bepaal dan met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? of u een toeslagpartner hebt.


„Toetsingsinkomen” obejmują wszystkie dochody wnioskodawcy (np.: freelance, świadczenia socjalne) / Toetsingsinkomen Uw toetsingsinkomen is alles wat u aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Dane partnera / Gegevens van uw toeslagpartner


Dane dotyczące dzieci / Gegevens van uw kinderen
Dane pierwszego dziecka / Gegevens kind 1

Dane drugiego dziecka / Gegevens kind 2

Wynik obliczenia dodatku / Resultaat

Zasiłek / dodatek wychowawczy wynosi € 362 na miesiąc / Uw kinderopvangtoeslag is € 362 per maand.

Zasiłek / dodatek wychowawczy na dziecko wynosi. / Uw kinderopvangtoeslag is per kind:

Dziecko1 / Kind 1: 269,43
Dziecko2 / Kind 2: 93,18
Totaal: 274,97

Wynik obliczenia dodatku jest zaokrąglony. / Het totaalbedrag is afgerond op hele euro’s.

Wnieś wniosek o dodatek wychowawczy lub zmień dane / Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag 2011. U kunt dit programma downloaden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Przykładowe obliczenie wysokości dodatku na miesiąc. / Deze proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand.

Po przykładowym obliczeniu urząd podatkowy obliczy ostateczną sumę podatku. / Na uw aanvraag berekenen wij het bedrag dat u als voorschot krijgt.

UWAGA!

W 2014 rząd zadecydował podwyżkę opieki zasiłku nad dzieckiem:

  • Podwyższono maksymalny zwrot za godzinę.
  • Rodzice z dochodem € 47.812 lub ​​więcej otrzymają wyższy zasiłek na dziecko.
  • Rodzice z wyższymi dochodami mogą odzyskać zasiłek wychowawczy na dziecko z zależności od godzin opieki nad dzieckiem.

Ważne jest punktualne złożenie wniosku o dodatek wychowaczy.
Wniosek należy złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym dziecko idzie do przedszkola po raz pierwszy. Nie należy czekać zbyt długo ze złożeniem wniosku, w przeciwnym razie możesz przegapić przysługujący ci zasiłek wychowawczy.

Przykład

Twoje dziecko idzie od 10 kwietnia 2014 do przedszkola. W tym przypadku musisz ubiegać się o zasiłek wychowawczy nad dzieckiem do 31 lipca 2014 roku.

Share