Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Pierwszy meldunek w Holandii

Dokumenty potrzebne do zameldowania w gminie:

 • Ważny dokument tożsamości, identyfikacji np. paszportu, dowodu osobistego;
 • Oświadczenie głównego właściciela mieszkania lub umowa kupna mieszkania, (w tym kopia dokumentu tożsamości właściciela mieszkania);
 • Akt urodzenia (nie starszy niż 3 miesiące)

Zależnie od sytuacji jeden z następujących dokumentów:

 • Akt małżeństwa lub dokument rozwódu;
 • Akt zgonu małżonka/ki;
 • Akt urodzenia dzieci.

Formularz potrzebny do zameldowania w gminie w Holandii – tłumaczenie

VERKLARING BEWONING ADRES [Oświadczenie dla gminy zamieszkania pod podanym adresem]

Ondergetekende, [Podpisany, składający wniosek o zameldowanie]
Naam : [Nazwisko]

————————————————–
[] M (Pan) / [] V (Pani)

Voorna(a)m(en) (voluit) : [Imię lub imiona]

————————————————–
Geboortedatum : [Data urodzenia]

————————————————–

Eigenaar van het adres *): [Właściciel mieszkania]

————————————————–

verklaart dat de hieronder genoemde persoon daadwerkelijk aan het hierboven genoemde adres
woonachtig is.
[Oświadczam, że niżej wymieniona osoba w rzeczywistości mieszka pod wyżej podanym adersem.]

Naam: [Nazwisko]

————————————————–

Voorna(a)m(en) (voluit): [Imię lub imiona]

————————————————–

Geboortedatum : [Data urodzenia]

————————————————–

Utrecht, —————–[Data]

Handtekening: [Podpis]

————————————————–

Bezoekadres: [Adres Lokalizacji biura/urzędu]

————————————————–

LET OP: [Uwaga]

 • Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.
  [Podanie niewłaściwych danych osobowych zostanie zgłoszone na policję]
 • Bij het inleveren van deze verklaring dient u een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar te overleggen.
  [Składając to oświadczenie, trzeba oddać kopię dokumentu tożsamości właściciela mieszkania.
 • Ook het gedeelte van het legitimatiebewijs waar de handtekening op staat kopiëren.
  [Należy rownież oddać kopię strony dokumentu tożsamości z podpisem właściciela.]

*)
Met de eigenaar van het adres wordt niet de huurder bedoeld. Indien het een huis van een woningbouwvereniging betreft, dient u schriftelijke toestemming van de woningbouw vereniging te overleggen.
[Z lokator mieszkania pod podanym adresem nie zawsze jest właścicielem mieszkania. Jeśli mieszkanie należy do „spółdzielni mieszkaniowej”, lokator powinien skonsultować się ze „spółdzielnią mieszkaniową” w sprawie pisemnej zgody o zameldowanie pod podanym adresem.]

Share