Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Prawo pobytu w UE

Wszystko, co musisz wiedzieć o pobycie w Holandii, zwłaszcza: jakie prawa przysługują Ci w Holandii, które formalności administracyjne są niezbędne, czy rodzina może Ci towarzyszyć.

Mimo że prawo do życia i pracy w innym państwie UE stanowi jedną z podstawowych swobód w UE, która na mocy porozumienia EOG i porozumienia EFTA odnosi się także do Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, obywatele nowo przyjętych państw członkowskich podlegają pewnym zasadom przejściowym. Więcej informacji na temat stosowania przepisów przejściowych w poszczególnych krajach należących do sieci EURES można uzyskać odwiedzając dział „Swobodny przepływ” lub korzystając z linku zamieszczonego poniżej:
ec.europa.eu

Czy należysz do osób spędzających część swojego czasu pracy wykonując obowiązki w innym państwie niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj pracujesz? Jeżeli tak, wówczas jesteś uznawany za „pracownika delegowanego”, a więcej informacji o zasadach regulujących związane z tym warunki pracy można uzyskać odwiedzając dział „Pracownicy delegowani” na portalu EURES.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zawsze można zwrócić się o pomoc do lokalnego doradcy EURES lub do doradcy EURES pracującego w kraju docelowym.

Pracownicy

Osoby, które są zatrudnione w innym państwie członkowskim, mają prawo mieszkać na jego terytorium. Prawo pobytu przysługuje również osobom niepracującym, pod warunkiem że aktywnie poszukują pracy. (Zob. też prawo do poszukiwania pracy)

W Holandii obowiązuje od 1968 r. minimalne wynagrodzenie dla wszystkich pracujących w wieku od 23 do 64 lat. Dodatkowo w 1974 r. wprowadzono dla pracowników młodszych (miedzy 15 a 24 rokiem życia) płace minimalną wynoszącą równowartość 85% płacy minimalnej starszych pracowników. Płaca minimalna dla młodszych pracowników odpowiada obecnie kwocie 1265 euro.

Kraj pobytu może wymagać od takich osób (o statusie „pracownika migrującego pochodzącego z UE”), by zarejestrowały się w odpowiednim urzędzie jako rezydenci tego kraju. (Zob. dyrektywa 2004/38/WE)

Wszelki inne wymogi prawne i administracyjne uzależnione są od długości planowanego pobytu (do 3 miesięcy, dłużej niż 3 miesiące lub pobyt stały).

Skorzystaj z linku: ec.europa.eu

 

Share