Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Zasiłek rodzinny

Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:

 • dzieci adoptowanych;
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
 • pasierbów lub innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat.

Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku ztym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

SVB wypłaca zasiłek rodzinny kwartalnie, po upływie kwartału, za który się należy. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału. Przelew pieniędzy na konto może potrwać kilka dni. Zależy to od banku, który prowadzi rachunek. Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.

Terminy wypłat

 • czwarty kwartał: około 2 stycznia
 • pierwszy kwartał: około 5 kwietnia
 • drugi kwartał: około 5 lipca
 • trzeci kwartał: około 5 października.

Aby ocenić prawo do zasiłku rodzinnego w danym kwartale, SVB bierze pod uwagę sytuację z pierwszego dnia danego kwartału.

Przykłady:

 • Twoje dziecko urodziło się 12 kwietnia, a zatem w drugim kwartale roku. Ponieważ dziecko urodziło się po pierwszym dniu tego kwartału, prawo do zasiłku rodzinnego będzie przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 października.
 • Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem pierwszego dnia drugiego kwartału. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 lipca.
 • Kwota zasiłku rodzinnego wzrasta, gdy dziecko ukończy 6 lat. Jeżeli dziecko urodziło się 1 kwietnia, to świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacone od drugiego kwartału. Natomiast jeżeli dziecko urodziło się 12 kwietnia, to nowa kwota świadczenia należy się od trzeciego kwartału.

Dodatek na pokrycie kosztów instytucjonalnej opieki nad dziećmi

Od 1 stycznia 2012 roku Sociale Verzekeringsbank wspiera holenderski Urząd Skarbowy w realizacji przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi i o kontroli jakości żłobków (WKO).

W dwóch przypadkach to Sociale Verzekeringsbank wypłaca dodatek na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi (kinderopvangtoeslag) lub dodatek na dziecko (kindgeboonden budget). Dalsze informacje na ten temat znajdziesz na stronie „Kiedy Sociale Verzekeringsbank wypłaca dodatek na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi lub na dziecko”.

 • W których przypadkach to SVB wypłaca dodatek na dziecko lub częściowe pokrycie kosztów opieki instytucjonalnej nad dziećmi

W jakiej wysokości przysługuje ci dodatek na pokrycie kosztów instytucjonalnej opieki nad dziećmi?

Kwestia prawa do dodatku na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi i jego wysokości zależy od twoich dochodów.

Zasiłek rodzinny latach 2013 i 2014

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku kwoty zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Poniższe kwoty obowiązują od juli 2012 .

Zasiłek rodzinny

kwota w euro na kwartał
od 0 do 5 lat od 6 do 11 lat od 12 do17 lat
Na dziecko € 191,65 € 232,71 € 273,78

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

W niektórych sytuacjach koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka u rodziców, ze względu na to, że jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Dalsze informacje na ten temat znajdziesz na stronie holenderskiego Urzędu Skarbowego. Tam również możesz złożyć stosowny wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Sposób składania wniosku o zasiłek rodzinny zależy od twojej sytuacji. Wybierz sytuację, która ciebie dotyczy, a dowiesz się, w jaki sposób możesz złożyć wniosek.

1. Mieszkasz w Holandii i twoje dziecko urodziło się w Holandii.

W ciągu 2 do 4 tygodni od zgłoszenia w urzędzie gminy narodzin dziecka otrzymasz wiadomość od SVB. Wówczas możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na stronie Moje SVB (Mijn SVB). Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD i wypełnij wniosek.

Jeżeli w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia narodzin dziecka nadal nie otrzymałeś pisma z SVB, skontaktuj się z SVB.

Przy narodzinach drugiego lub kolejnego dziecka nie musisz podejmować żadnych kroków. SVB automatycznie naliczy kwotę należnego ci zasiłku rodzinnego.

Zgłoś dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

Nie zapomnij, że w ciągu 4 miesięcy od narodzin dziecka masz obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym wypadku ubezpieczalnia może odmówić pokrycia kosztów opieki medycznej.

2. Pracujesz lub mieszkasz od niedawna w Holandii.

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w Holandii, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny. Wniosek można złożyć za pomocą identyfikatora DigiD.

Nie posiadasz identyfikatora DigiD

Poniżej możesz wystąpić o identyfikator DigiD. Możesz również skontaktować się z SVB. W ciągu kilku dni otrzymasz od SVB formularz.

3. Inne sytuacje

Nie pobierasz zasiłku rodzinnego i dotyczy cię jedna z wymienionych sytuacji:

 1. w twoim domu zamieszkało dziecko,
 2. dziecko mieszka u ciebie, ale osoba, która wystąpiła o zasiłek rodzinny wyprowadziła się,
 3. zaadoptowałeś dziecko,
 4. zostałeś dla dziecka rodziną zastępczą,
 5. w twoim domu zamieszkało dziecko twego partnera,

Również w powyższych przypadkach możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli pobierasz już zasiłek rodzinny, a zaadoptowałeś dziecko lub stałeś się opiekunem bądź rodziną zastępczą, zgłoś ten fakt przy pomocy DigiD jako zmianę twojej sytuacji rodzinnej.

Nie posiadasz identifikatora DigiD.

Poniżej możesz wystąpić o identifikator DigiD. Możesz również skontaktować się z SVB. W ciągu kilku dni otrzymasz od SVB formularz.

 

Share